9.Sınıf Kursları 

Lisenin ilk yılı olan 9.sınıf öğrencilerin büyük çoğunluğu için zorlu geçmektedir. Ders çeşitlerinin ve sayılarının çoğalması, akademik olarak daha ayrıntılı konuların müfredatta yer almasından dolayı bocalama yaşanmakta ve öğrencilerin önemli bir kısmı lisenin ilk yılında zorlanmaktadır. 

Lisede ilk yıl iyi bir temel atmak diğer sınıflardaki akademik başarı için oldukça önemlidir. Kurslarımız bu dönemde öğrencilerimize güçlü bir destek olmaktadır. Bu kurslarda 9.sınıf müfredatının tamamı anlatılmaktadır. 

Ayrıca üniversite sınavının birinci aşaması olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) müfredatının % 60 ‘ı 9.sınıf konularından oluşmaktadır. 9.sınıf için kaliteli bir kurs desteği almak aynı zamanda üniversite hazırlık için iyi bir temel anlamına gelmektedir.   

10.Sınıf Kursları 

10.sınıfta branşlaşma başlamaktadır. Konular çok daha ayrıntılı işlenmektedir. Kurslarımızda 10.Sınıf müfredatının tamamı anlatılmaktadır. Genellikle öğrenciler arasında 10.sınıf zor bir akademik yıl olarak bilinmektedir. Burada ihtiyaç duyan öğrenciler için kurslarımız önemli bir destek sağlamaktadır. 10.sınıf müfredatı TYT ‘nin % 50 sini AYT ‘nin ise % 50 sini kapsamaktadır. 

11.Sınıf Okula Destek ve TYT Hazırlık Kursları 

Erken başlayan önde gider. 

Üniversite sınavı bir sıralama sınavı olduğundan en iyi puandan yerleştirmeye başlanmaktadır. Kurslarımızda MEB 11.sınıf müfredatı anlatılmakla birlikte asıl önemli kısım TYT konularının da bitiriliyor olmasıdır. Bu sayede kurslarımıza devam eden öğrenciler sadece 11.sınıf dersleri değil asıl hedef olan üniversite sınavına da hazırlanmaktadırlar. 

Kurslarımızda TYT Konularını bitiren öğrenciler üniversite hazırlık müfredatının önemli bir kısmını halletmiş olacaklar ve 12.sınıfa geçtiklerinde konu öğrenmekle vakit kaybetmeyecekler sorular üzerinde uzmanlaşacaklardır.