Simya Kurs Merkezi olarak; eğitimde fırsat eşitliği sağlama sorumluluğumuzun bilinci ile hedeflerimiz her öğrenciye ulaşarak;

Eğitim öğretime ait her olanaktan faydalandırmak

Öğrenmeye açık hale gelmelerini sağlamak

Mevcut deneyimlerden istifade ettirmek

Tüm bu faaliyetleri öğrencileri ayrıştırmadan adil ve eşit bir şekilde yürütmek

Değişen sınavlara doğru ve etkin şekilde hazırlanmalarını sağlamak

Öğrencilerin geleceklerinin inşasında etkili bir rehberlik sağlamak

Örgün eğitim ve öğretim yaşamlarına etkin destek sağlamak

Geleceğe yönelik mutlu ve topluma entegre olmuş insan yetiştirmek şeklindedir.