Sınav Kaygısı ile Nasıl Başa Çıkılır?

Kaygıyı yönetmek için kişinin kendisine uygun bir motivasyon bulması gerekir. Kaygıyı gelecek korkusuna dönüştürmeden, mevcut kaygıyı olumlu bir yöne yönlendirmek gerekir. Kişinin kendisine boş zamanlarında vakit ayırması ve sevdiği şeylere odaklanması gerekir. Kişinin kaygıyı yönlendireceği bir hobi edinmesi gerekir.

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

30 Adımda Test Çözme TEKNİKLERİ

1. Öncelikle YKS TYT AYT LGS SINAVLARINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN Bu konuda tecrübeli kişilerin hazırladığı sorularla sınava hazırlanmalısınız.

2) Size göre sınav sorularını çözerken kolaydan zora doğru bir yol izleyin.

3) Mümkün olduğunca farklı kaynaklardan yararlanın. Çözdüğünüz soruların YKS TYT AYT LGS SINAVLARI MÜFREDATLARI, standartlarına uygun olmasına dikkat edin.

4) Bütün çalışmalarda, ideal süre olan bir dakikaya bağlı kalarak soru çözün. Çözümünüz uzun zaman aldıysa daha pratik yollarını öğretmenlerinizden öğrenin.

5) Şeklin yanında verilen bilgiler birbirinin tamamlayıcısıdır bu nedenle şekil ve bilgileri iyi inceleyin, verilen bilgilerin ne için verildiği ve ne istendiğine dikkat edin.

6) Fikir sahibi olmadığınız soruları boş bırakmayı alışkanlık haline getirin. Boş bırakılan soruların netleri azaltmadığını unutmayın.

7) Testlere en iyi olduğunuz dersin sorularıyla başlayın, iyi olduğunuz dersleri sona bırakmayın, bu size sınava daha moralli başlamayı, konsantre olmayı dolayısıyla sınav kaygısına düşmemeyi sağlayacaktır.

8) Doğru çözdüğünüzden emin olmadığınız soru ve sorular varsa o sorulara işaret koyup tüm soruları çözdükten sonra tekrar bakın.

9) Yanlış çözdüğünüz sorulardan ötürü ümidinizi kaybedip karamsarlığa düşmeyin. Çünkü her yanlış çözdüğünüz soru şayet doğru çözümünü öğrenirseniz sizin için bir kazançtır.

10) Çözemediğiniz soruları düşünerek stres yapmayın. Her öğrencinin çözemeyeceği sorular mutlaka çıkar. Önemli olan çözemediğiniz soruların nasıl çözüleceğini öğrenmenizdir.

11) Yorulduğunuzu hissettiğiniz anlarda kısa molalar verin. Mümkünse bu molaları bölümler arasında kullanın.

12) Hızınızı belirli aralıklarda kontrol edin. Planladığınız süreyi kontrol ederek izleyin. (Örneğin her 30 soruda bir süreyi kontrol edin.)

13) Doğru cevaba daha kısa sürede ulaşmak istiyorsanız yanlış olduğuna inandığınız şıkları hemen eleyin. Kalan şıklar üzerine düşünün.

14) Sayısal sorularda işlemleri mutlaka kaleminizi kullanarak yapın.

15) Çözdüğünüz her testte kaydırma, kodlama veya yanlış cevabı işaretleme gibi klasik hataları yapmamaya özen gösterin.

16) Sınavı, kesinlikle süre dolmadan terk etmeyin. Son dakikaya kadar süreyi kullanın.

17) Karşılaştığınız zor sorularla inatlaşıp zaman kaybetmeyin. Çünkü zor soruyu yapan değil çok soruyu yapan sınavı kazanır.

18) Sınavlarda çevrenizdeki kişilerin, hangi testi çözdüğü, kaç soru cevapladığı ile ilgilenmeyin. Bu, dikkatinizi dağıtabilir ve moralinizi bozabilir.

19) Tüm test çözümlerinizde süre tutun ve teste başladığınız andan itibaren dış dünya ile tüm bağlantılarınızı kesin. Eğer bunu başarabilirseniz sınava yoğunlaşmışsınız demektir.

20) Test hızınızı konu tekrarıyla değil, soru çözerek arttırabilirsiniz. Hazırlık döneminde, çok sayıda soru çözmeye gayret edin.

21) Test çözerken ezberden kaçının. Soruları anlayarak ve yorumlayarak çözmeye çalışın.

22)  TYT AYT LGS ’ de ölçülmeye çalışılan bilgi düzeyinizdir, bilginizi en verimli şekilde kullanabilmeniz için kendinize güven duymanız, rahat hissetmeniz ve zihninizin açık olması son derece önemlidir.

23) Soru çözümünden sonra yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız soruları inceleyerek, hatanın bilgi eksikliğinden mi, yanlış bilgiden mi yoksa dikkatsizlikten mi kaynaklandığını tespit ederek çalışmalarınıza yön verin.

24) Çok sorulu testlerde “Turlu Soru Çözme Tekniği” uygulamanız, bilinen soruların çözümünü hızlandırır. Bilinmeyen sorularla zaman kaybını önler. Aynı zamanda zorluk derecesi biraz yüksek olan sorulara bakmayı ve bu sorular için daha fazla zaman kullanımını sağlar.

25) Bazen yanlışı bulmak doğruyu bulmaktan daha kolay olabilir. Çoktan seçmeli sorularda önce bariz yanlış olan seçenekleri belirleyiniz. Yanlış şıkları eleyerek doğru cevaba ulaşmayı iyi bir strateji olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca birbirinin tam tersini söyleyen seçeneklere dikkat ediniz. Çoğu kez doğru cevap bunlardan biridir.

26) Sorularda “her zaman”, “hiçbiri”, “asla”, “yalnızca”, gibi kesinlik ifade eden güçlü kelimelere,  “-meli/-malı” gibi ifadelere ve soru köklerindeki olumsuzluk takılarına dikkat ediniz. Bu tip ifadeleri içeren seçeneklerin yanlış olma olasılığı yüksektir.

27) Bazı uzun sorular gözünüzü korkutabilir. Ancak uzun sorular çoğu kez ekstra detaylar veren ve iyi açıklanmış sorulardır. Dikkatli bir şekilde okuduğunuzda sanıldığı gibi zor olmadığını görürsünüz. Uzun sorulardan sadece uzunluğundan dolayı korkmayın.

28) Test tipi sorularda bütün şıkları okumadan şıkları işaretlemeyin. Bazen sorular doğru olabilme olasılığı olan şıkları değil, kesin doğruluk ifade eden şıkları sormaktadır. Doğru cevap diğer şıklarda olabilir.

29) Boşluk doldurma ve yazılı olarak cevap verme alternatiflerinde cevapla ilgili olabileceğini düşündüğünüz bilgi ve fikirlere odaklanın. Hafızanızda cevapla ilgili olabileceğini düşündüğünüz bağlantılara odaklanmak sizi beyninizde cevaba götürecektir.

30) Sınavda kağıdın kenarına şekil çizip, not alabiliyorsanız, problemi basit şekiller çizerek anlamaya çalışın. Şekiller problemin hem anlaşılmasını kolaylaştıracak, hem de atlama ihtimaliniz olan bilgileri kaçırmamanızı sağlayacaktır.

ÇALIŞMA ŞİFRELERİ

Öğrenme İlkeleri

 • Öğrenme, motivasyona dayanır, öğrenme istek ya da arzusu, korku, ihtiyaç, merak, hedef ya da doğuştan gelen bir dürtüye bağlı olabilir ve başarıyı bu hal motive eden en etkili güçtür. Bir organizma harekete hazırsa, hareket etmemek ya da hazır değilse harekete geçirmek organizmaya acı verecektir. O nedenle öğrenmeye hazır oluş yani motivasyon vazgeçilmez bir ön şarttır.
 • Öğrenme,  kapasiteye bağlıdır.  Zeka, fiziksel olgunluk, sosyal beceriler, tutumlar, dürtüler, zevkler, korkular vb. bireylerde farklılık gösterir aynı uyarıcıya gösterilen tepkiler bile kapasiteye bağlılık gösterecektir.
 • Öğrenme, deneyimlere dayanır, yeni bir konu ya da bilgi öğrenci tarafından daha önceki bilgi ve deyimlerinin altında yorumlanır ve eklenir
 • Öğrenme, aktif katılıma bağlıdır, yaparak ve yaşayarak öğrenme uzun süreli ve tam bir öğrenmeyi getirir, aynı anda iki ya da daha fazla duyu organı kullanıldığında öğrenme kolaylaşır ve daha da kalıcı olur
 • Öğrenme, problem çözme ile pekişir, problem çözmeye dayalı öğretim, öğretimi konu merkezli olmaktan çıkarır problemin çözümünde rehberlik edilmeli ve farklı düşünme yollarını tanımasına imkan sunulmalıdır.
 • Geri bildirim öğrenme etkililiğini artırır, asıl amaç öğrenmeyi teşvik etmek olmalıdır, öğrencilerin aldıkları yol ve kaydettikleri ilerleme ortaya koyulmalıdır, geri bildirim geciktirilmeden verilmelidir
 • İnformal bir öğrenme ortamı öğrenmeyi kolaylaştırır, rahatça konuşma, fikirlerini paylaşma ve tartışma ortamı oluşturulması öğrenmeyi kolaylaştırır
 • Öğrenci kendisinden beklenen yeni davranışın ne olduğunu bilmesi öğrenmeyi kolaylaştırır, ne bilmeleri gerektiğini bilmelerini sağlamak öğrenmek için yararlı olacaktır.
 • Yenilik, çeşitlilik ve risk öğrenmeyi artırır, yeni ve uyarıcı bir deneyim kendi başına ödüllendiricidir, öğrenme deneyimlerindeki çeşitlilik öğrenmenin verimini artırır, öğrenciler, başarı elde etmenin mümkün, fakat kesin olmadığı durumlar ortaya çıkaran sorumluluklar üstlendiklerinde motive edilirler.
 • Uyarıcıların tanımlanması ve sunulması öğrenmeyi artırır, uyarıcı, dokunma, koklama, görme, duyma, tat alma gibi duyularımızın birini veya birden fazlasını etkileyen her şey uyarıcıların alınması, öğretmenin anlattığı veya görsel olarak sunduğu uyarıcılara dikkat ederek derse katılması gerekir ortamın sıcaklığının uygun olmaması, aydınlatma problemi, gürültü gibi etmenler uyarıcıların alınmasını güçleştirir

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

Verimli Ders Çalışma Başarılı olmak için ya da verimli çalışmak için yapılması gerekenleri hemen herkes bilir. Asıl sorun…

Başarılı olmak için ya da verimli çalışmak için yapılması gerekenleri hemen herkes bilir. Asıl sorun bilinen şeylerin davranışa dönüştürülememesidir. Bu konuda karşılaşılan en büyük engel çoğu zaman bireyin kendisidir. Bahaneler üreterek, erteleyerek ya da vazgeçerek kendi kendine engeller yaratabilir.

Bahaneler çalışma ortamıyla, dersin anlatılış biçimiyle, dersi anlatan hocanın sevilip sevilmediğiyle, olanaklarla, ekonomik durumla, aile, arkadaş, sevgili gibi nedenlerle ilgili olabilir.

Erteleme davranışıyla kısa süreli, geçici bir rahatlama sağlanır. Bu rahatlama hissi ne yazık ki erteleme davranışının sıklığını artırır. Ders çalışmaktan sıkılan ya da derse başlama konusunda sıkıntı hisseden birey erteleme davranışını sıklıkla kullanır hale gelir.

Vazgeçme davranışında genellikle bireyin kendisi hakkındaki olumsuz düşünceleri rol oynar. Ben bu sınavdan iyi not alamayacağım, başarılı olamayacağım gibi.

Bu üç durumu gözden geçirmek verimli çalışmak için önemlidir. Bahaneler üretmek için harcanan enerjinin hedefe yönlendirilmesi, ertelemeyi engellemek için oluşan kısır döngünün kırılması, vazgeçmek yerine mücadelenin devam ettirilmesi gerekmektedir.

Nasıl verimli çalışılır?

Verimli çalışma, sonradan öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir.

 • Çalışmaya başlamadan önce zihinsel, duygusal ve bedensel olarak yorgun olmadığınızı kontrol edin. 
 • Çalışma ortamını kendinize göre düzenleyin. Etrafı, dikkatinizi dağıtacak şeylerden (ör: televizyon, telefon, gürültü) arındırın.
 • Zamanınızı iyi değerlendirmek için plan yapın. Böylece hem derse, hem eğlenceye, hem de dinlenceye zaman ayırabilirsiniz. Planınıza uymadığınız zamanlarda kendinize yüklenmeyin ya da nasıl olsa plan bozuldu diye düşünerek kendinizi salıvermeyin. Kaldığınız yerden başlayarak yeniden plan yapın.
 • Neye, niçin çalıştığınızı bilerek masaya oturun. Çalışacağınız konuyu alt başlıklara ayırın. Çalışmaya her oturuşunuzda en azından bir basamağı tamamlayın. 
 • Uzun süre ara vermeden çalışmak iyi bir fikir değildir. Dikkatin belli bir zaman sonra azalmaya başlayacağını unutmayın. 40-50 dakikalık dönemler halinde çalışın ve aralarında 10-15 dakikalık molalar verin.
 • Zorlandığınız kısımları parçalara bölerek çalışmayı deneyin. Her parçayı çalıştıktan sonra tekrar ederek pekiştirin. 
 • Size zor gelen ve/veya sevmediğiniz konuları çalışmak için en verimli saatlerinizi ayırın.
 • Çalışırken hayallere daldığınızı ve konudan uzaklaştığınızı fark ederseniz, önce hayalinizi ertelemeyi deneyin. Örneğin vereceğiniz ilk molada hayal etmeye devam edebilirsiniz. Bu bir anlamda çalışma sonrası ödül gibi de gelebilir ve motivasyonunuzu artırabilir. Hayal etmeyi ertelemekte zorlanıyorsanız, kurduğunuz hayale devam edin ve bitirin. Aksi halde derse aklınızı veremeyecek ve yeniden düşüncelere dalıp gideceksinizdir. Hayal kurmanız tamamladığında yeniden dersinize odaklanabilirsiniz. 
 • Çalışırken çok sık ya da çok uzun süreli dalıp gitmeler yaşıyor ve konudan koptuğunuzu fark ediyorsanız, kısa bir mola verin. Kalkın, bir bardak çay alın, biraz hareket edin ve çok uzatmadan masanın başına geri dönün.
 • Not tutarak çalışmayı deneyin. Not tutmak, çalışılan konuya karşı ilginin dağılmaması ve bilginin akılda kalması açısından oldukça etkili bir yöntemdir.
 • Okuma yaparken önemli yerlerin altını çizin ve gerektiğinde yanlarına eklemeler yapın. 
 • Çalışırken, her konu için anahtar sözcükler ve sorular belirleyin. Böylece çalıştıklarınızı anlamlandırma ve örgütlemede daha başarılı olursunuz.
 • Ders çalışmanızı aksatan ve kolaylaştıran alışkanlıkların birer listesini yapın. Listenizde yer alan olumsuz alışkanlıkları bırakmaya çalışın. Olumlu alışkanlıkları pekiştirmek için çaba gösterin.
 • Çalışma sonrasında kendinizi ödüllendirin. Bu motivasyonunuzu artıracak ve kendinizi takdir etmenizi sağlayacaktır.

Zaman Yönetimi; Zamanı yönetebilmek için bireyin kendi özelliklerine uygun olacak şekilde, bir program yapması gereklidir. Dinlenme, beslenme, sohbet, hobiler gibi etkinliklerin programda yeri olmalı ayrıca olası aksilikler karşısında alternatif etkinlikler de düşünülebilmelidir. Planlarınıza uyamadığınız zaman üzülmek yerine neden plana uyamadığınızı düşünerek daha gerçekçi programlara ulaşabilirsiniz.

Hedef Belirle; Hedeflerinizin belirli olması enerjinizin ve zamanınızın etkili kullanılmasını sağlar. Hedefleri belirlerken kendiniz hakkında gerçekçi olmaya gayret edin

Ders çalışmaya başlamadan önce çalışacağınız süreyi ve çalışacağınız konuyu netleştirmek gibi.

Düzenli ders çalışma; Başkalarından alınan notlar sadece o insanların önemli bulduklarını ya da anladıklarını kapsamaktadır. Derslere katılarak, not tutarak ve anlamadığınız konuları sorarak öğrenmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Konu Tekrarı; Öğrendiğinizi düşünerek tekrarı zaman kaybı olarak görmeyin. Gün içinde öğrendiğiniz konunun kısa süreli de olsa tekrarı unutmayı engeller. Ayrıca düzenli tekrar edilmeyen bilgi unutulacağı için yaptığınız çalışma boşa gidecektir. Düzenli tekrarların yapılması sınav öncesi hazırlığı daha kolay hale getirecektir.

Ders Molası; Her insanın dikkat toplama süresi farklıdır. Dikkatinizi yoğunlaştıramadığınızı fark ettiğiniz zaman kendinizi zorlamak yerine mola vererek zihninizin dinlenmesine yardımcı olun. Temiz hava almak, oda içinde dolaşmak iyi gelebilir.

Çalışma Ortamı Düzeni; Çalışma ortamınızı düzenleyin. Böylece dikkatinizin dağılmasını engelleyerek, karışıklık içinde kaybolmadığınızı göreceksiniz.

Sosyal Yaşantı; Hobilerinize zaman ayırmak kişisel gelişiminizin yanında zihninizin dinlenmesi için de gereklidir. Güçlü ilişkiler ise kendinize olan güvenin artmasına yardımcı olacaktır. Zihin dinlendirme bir sonraki ders çalışma için gereklidir.

Öğrenme bir süreçtir ve bu süreci doğru yöneten milletler gelişmiş ülkeler liginde yer almayı hak ediyor. Güçlü bir öğrenme için öğrenmenin var olan temel ilkelerinin iyi bilinmesi kaçınılmaz zorunluluktur.

Ders çalışırken çok sıkılıyorum ne yapmalıyım?

Derse odaklanamıyorum ne yapmalıyım?

Dikkat dağınıklığı için ne yapmalıyım?

Konuyu anlıyorum ama sınavda yanlış yapıyorum ne yapmalıyım?

Sözel derslere nasıl çalışmalıyım?

Ders çalışma motivasyonu için ne yapmalıyım?

Sayısal derslere nasıl çalışmalıyım?

Matematik nasıl çalışılır?